Uluslararası Enerji Ajansı: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir

Küresel elektrik talebi yüzde 6 arttı

Uluslararası Enerji Ajansı: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir
Küresel elektrik talebi yüzde 6 arttı